Carrer de l'Enclusa, 73 08292 Esparreguera - Barcelona